Hond 2018 keurmeester

No-nonsense keurmeester vertelt

In gesprek met Hugo Schenk, keurmeester van de Drentsche Patrijshond

Tijdens Hond2018 vinden twee hondenshows plaats: de Holland Cup en de Amsterdam Winner Show. Met het grootste aantal inschrijvingen, rassen en deelnemende honden is de Winner Show de grootste en oudste hondenkeuring van Nederland. Met de 129ste editie in zicht vindt deze grote, internationale keuring plaats in meerdere keuringsringen, verdeeld over de diverse RAI-hallen. Voor de keuringen, waar circa 300 hondenrassen aan deelnemen, is een internationaal team van de beste keurmeesters aangetrokken. Tijdens Hond2018 is Hugo Schenk aanwezig om de Drentsche Patrijshonden te keuren. In een interview vertelt hij over het keurmeesterschap waardoor bezoekers van het evenement meer hierover kunnen leren.

Hugo is niet opgegroeid met honden, maar de liefde voor honden is bij hem doorheen de jaren sterk en snel gegroeid.  “Mijn vrouw heeft altijd honden gehad en zij wilde graag weer een hond. Zelf heb ik thuis nooit een hond gehad. De enige hond die ik goed kende en leuk vond was van mijn opa, een Golden Retriever. Zodoende kwam in 1988 onze eerste Golden bij ons. Na 14 mooie jaren moesten wij helaas op zoek naar een nieuwe hond. We zijn toen in contact gekomen met de kynologie en zijn met onze nieuwe Golden gaan showen. Van het een kwam het ander en in 2005 kregen wij van haar ons eerste nestje.”

Gedegen opleiding
Hugo wilde niet zomaar fokken en om die reden is hij met de cursus Kynologische Kennis 1 begonnen via de Raad van Beheer. “Vanaf dat punt kreeg ik de smaak pas goed te pakken en heb ik na een aantal jaren ook de cursus Exterieur & Bewegingsleer met goed gevolg afgerond, de laatste stap voordat je je kunt specialiseren tot exterieurkeurmeester. Door het virus ben ik inmiddels op diverse terreinen actief binnen de kynologie. Zo ben ik op shows zowel in de ring als achter de schermen gaan werken en heb ik van diverse keurmeesters mogen leren hoe je rasspecifiek een hond beoordeeld. Mijn eigen honden zijn daarbij niet vergeten en samen hebben we verschillende cursussen doorlopen en heb ik zelfs met een van hen aan een echte hondentriatlon meegedaan. Na het behalen van het examen Exterieur & Bewegingsleer ben ik ringtraining gaan geven en een aantal jaren FCI-Obedience.”

De Drentsche Patrijshond: een no-nonsense hond
Tijdens Hond2018 zal Hugo de Drentsche Patrijshonden keuren. Hoe is de interesse voor dit ras ontstaan? “Mijn vrouw heef met een van onze honden jachttraining gedaan. Door mee te gaan zag ik de werkpassie van jachthonden en mijn interesse voor deze groep honden was geboren. Het was voor mij dan ook niet moeilijk om na Exterieur & Bewegingsleer te bepalen van welke soort honden ik keurmeester wilde worden. Na een aantal jaren de Drentsche Patrijshond gevolgd te hebben mag ik inmiddels dit mooie ras keuren.” Hugo komt zelf uit een boerenfamilie en het boerse van een Drent sprak hem direct aan. “De Drentsche Patrijshond is een no-nonsense hond die graag wil werken.”

Tijdens het keuren let Hugo op heel veel verschillende aspecten. Zo moet de Drent van het juiste type zijn volgens hem. “Daarbij speelt het rasspecifieke hoofd (wigvormig) een belangrijke rol maar ook andere kenmerken zoals zijn bossige staart. Hij moet kracht uitstralen en zich goed kunnen bewegen. Daarbij mag hij niet te elegant zijn maar zeker ook niet te grof of te lomp.”

Een goede band tussen baas en hond
Hugo geeft met veel plezier ringtraining aan mensen die willen leren hoe ze hun hond zo goed mogelijk willen showen. “Voor mij is het belangrijk dat de combinatie op een goede manier met elkaar omgaat waarbij het vooral draait om rust en respect. Afhankelijk van het niveau van de combinatie werk ik dan ook eerst aan de onderlinge band. Bij elke combinatie let ik verder op de lichaamstaal van zowel baas als hond. Vaak geeft de baas, al dan niet bewust, signalen af die door de hond anders worden opgepakt dan de bedoeling is. Ook de hond geeft signalen af waar de baas wat mee kan doen. Uiteindelijk hoop je dat er een eenheid ontstaat tussen baas en hond.

Uiteraard is het goed kunnen showen van de hond het doel. Het staan en betasten en een goed tempo tijdens het lopen zijn daarbij belangrijke elementen. Daarnaast geef ik ook informatie over de gang van zaken op een show en wat er zowel in en rond de ring kan gebeuren.”

Tot slot, het belangrijkste punt dat Hugo als keurmeester meegeeft aan de mensen in de keuringsring is: “Blijf genieten van je eigen hond!”

Copyright foto’s: Ron Baltus – Kynoweb